För företag

 

God hälsa är god ekonomi

Jag erbjuder coaching, föreläsningar med fokus på bättre och få en mer välfungerade tillvaro både på arbetet och fritiden.

Kontakta mig för upplägg.

 

 

Belastningsskador i arbetet

 

Belastningsskadorna i arbetslivet är fortfarande en dominerande orsak till långa sjukskrivningar. För många människor innebär det daglig smärta eller värk i muskler och leder. Genomsnittlig sjukskrivningsperiod för män och kvinnor med anmälda belastningssjukdomar är mer än fem månader. Och på grund av detta hamnar många människor utanför arbetsmarknaden. Arbetsmiljöverket tog år 2008 emot 11000 nya anmälningar om belastningsskador. Detta är kostsamt för arbetsgivare, myndigheter och enskilda.

 

Utvecklingen går mot att fler och fler arbetar med lättare arm / handarbete, som ofta utförs sittande. Ett exempel är den ökade datoranvändningen i arbetet och på fritiden. Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu närmare 3 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Ökad arbetsmängd och dagens rådande tidspress belastar ytterligare våra stressmuskler i nacke och skuldror. Statistik visar att det är lika stor andel kontorsarbetare som vårdpersonal, 30-40%, som varje vecka har ont i nacke, axlar och armar.

 

 

 

Musarm

 

Begreppet musarm är inte en diagnos utan ett populärt samlingsnamn för många olika tillstånd som kan drabba nacke, axlar, armar och händer vid intensivt bildskärmsarbete. Besvären är smärtsamma och det tar lång tid att få bukt med dem. Särskilt lång tid tar det om inte grundorsaken åtgärdas.

 

För att förebygga belastningsskador så kan man arbeta aktivt med ergonomin på arbetsplatsen och anlita en massageterapeut som i tidigt skede kan behandla eventuella besvär samt ge råd om förebyggande åtgärder.

Copyright Ocean Harmony 2016 @ All Rights Reserved